مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1398/06/12 1398/06/14
واگذاری کارهای حجمی 1398/06/11 1398/06/14
تامین نیروی انسانی 1398/05/20 1398/05/24
واگذاری کارهای حجمی ( فضای سبز، حمل و نقل و سایر امور اجرایی ) 1398/05/20 1398/05/26
اجرای عملیات آسفالت خیابان 1398/05/08 1398/05/12
اجرای عملیات آسفالت خیابان و کمربندی شهر 1398/05/08 1398/05/12
اجرای عملیات آسفالت خیابان 1398/04/12 1398/04/16
زیرسازی و آبروسازی کمربندی 1398/02/10 1398/02/14
عملیات زیرسازی و آبروسازی کمربندی شهر 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات روکش آسفالت و آسفالت خیابان ها و کوچه های شهر 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8