مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کف پوش و دستگاه پلی اتیلن جهت استانداردسازی پارک ها 1397/12/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کف سازی و تاسیسات روشنایی و مکانیکی پیاده رو 1397/11/16 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کف سازی و تاسیسات روشنایی و مکانیکی پیاده رو بولوار 1397/11/15 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کفسازی و بهسازی مسیر 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/10/29 1397/11/09
اجرای عملیات کف سازی و بهسازی مسیر سواره رو خیابان 1397/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/10/27 1397/11/09
اجرای عملیات کف سازی و تاسیسات روشنایی و مکانیکی پیاده رو بلوار 1397/10/17 رجوع به آگهی
عملیات کف سازی و بهسازی مسیر سواره رو 1397/10/11 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کف سازی و بهسازی مسیر سواره رو خیابان 1397/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58