مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، حفظ و حراست، سرویس نظافت ، تاسیسات 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، حفظ و حراست، سرویس نظافت ، تاسیسات محدوده (B) 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری، حفظ و حراست، سرویس نظافت ، تاسیسات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خط انتقال آب خیابان دانش آموز لوله گذاری بلوار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات سرویس بهداشتی سطح منطقه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خط انتقال آب خیابان دانش آموز لوله گذاری بلوار 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی, آسفالت, کانیوا گذاری و لوله گذاری کوچه 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی, آسفالت, کانیوا گذاری و لوله گذاری کوچه 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری میدان و عرضی های مربوطه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات جزئی و امور شهری و 137 معابر بدنه و مسیرها 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات جزئی و امور شهری و 137 معابر بدنه و مسیرها 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات سرویس بهداشتی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی جدول گذاری کانیو گذاری و روکش آسفالت کوچه ها 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری فاز 1 بلوار 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات سرویس بهداشتی سطح منطقه 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات سرویس بهداشتی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری کوچه 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لوله گذاری کوچه 1400/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39