مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 5 مجموعه شامل 38 قلم MLS 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه تامین منبع انرژی ( لرزه ساز ) برای برداشت داده های لرزه ای درون چاهی ( VSP) 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 22000 متر لوله جداری 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه تامین منبع انرژی ( لرزه ساز ) برای برداشت داده های لرزه ای درون چاهی ( VSP) 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین منبع انرژی ( لرزه ساز ) برای برداشت داده های لرزه ای درون چاهی ( VSP) 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه در خصوص تامین منبع انرژی ( لرزه ساز) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 22000 متر لوله جداری 1400/10/23 1400/11/03
مناقصه خرید 5 مجموعه شامل 38 قلم MLS 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید MLS 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 240 متر لوله راهنما 42 اینچ 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 22.000 متر لوله جداری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر مته های pdc مستعمل 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر مته های PDC 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه تعمیر مته های pdc مستعمل 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر مته های pdc مستعمل 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 240 متر لوله راهنما 42 اینچ ساخت داخل 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 240 متر لوله 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT بین سایت مرکزی مدیریت اکتشاف و مناطق عملیاتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مهندسی مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای VSAT بین سایت مرکزی مدیریت اکتشاف و مناطق عملیاتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27