مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1394/07/22 1394/07/29
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1394/07/21 1394/07/29
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی 1394/06/26 1394/07/01
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1393/03/05 1393/03/11
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ولیعصر و توابع و MDF (با مصالح) و تلفن های همگانی 1393/02/04 1393/02/13
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ولیعصر و توابع و MDF (با مصالح) و تلفن های همگانی 1393/02/03 1393/02/13
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1392/05/16 1392/05/22
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز 1392/05/15 1392/05/22
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی (با مصالح) و MDF و تلفن های همگانی 1391/06/21 1391/06/29
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی (با مصالح) و MDF و تلفن های همگانی 1391/06/20 1391/06/29
صفحه 1 از 2