کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405754 مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح C و سه دستگاه سطح D توربین زیمنس مدل SGT600 به همراه تامین و بازسازی و جوانسازی قطعات استان فارس 1402/09/14 1402/09/22
7385543 مناقصه خرید دستگاه نشت یاب لیزری مکشی خودروئی و متعلقات استان فارس 1402/09/08 1402/09/14
7378573 مناقصه خرید دستگاه نشت یاب لیزری مکشی خودروئی و متعلقات استان فارس 1402/09/07 1402/09/14
7370023 مناقصه حصار کشی تامین امنیت کاهش ریسک حفاظتی و افزایش ضریب امنیتی در ایستگاههای شیر بین راهی استان فارس 1402/09/05 1402/09/11
7348485 مناقصه ساخت رنگ آمیزی و نصب داکت مرحله اول اگزاست توربین ایستگاه استان فارس 1402/08/28 1402/09/05
7347482 مناقصه حصار کشی اطراف مجتمع ایستگاههای تقویت فشار گاز استان فارس 1402/08/28 1402/09/05
7344343 مناقصه حصار کشی اطراف مجتمع ایستگاههای تقویت فشار گاز استان فارس 1402/08/27 1402/09/05
7343974 مناقصه ساخت رنگ آمیزی و نصب داکت مرحله اول اگزاست توربین استان فارس 1402/08/27 1402/09/05
7303278 مناقصه اجرای حصارکشی اطراف شیرهای بین راهی با دیوار پیش ساخته بتنی استان فارس 1402/08/23 1402/08/30
7298673 مناقصه احداث دیوار حائل سنگی، دیوار حائل بتنی، آبنمای سنگی و دیوار رسوبگیر بتنی در مسیر خط لوله استان فارس 1402/08/22 1402/08/30
7296600 مناقصه اجرای حصارکشی اطراف شیرهای بین راهی با دیوار پیش ساخته بتنی استان فارس 1402/08/22 1402/08/30
7295535 مناقصه خرید ترانسفورماتور با ظرفیت KV20/6, KVA3200 استان فارس 1402/08/21 1402/08/27
7295287 مناقصه خرید ترانسفورماتور با ظرفیت KV20/6, KVA3200 استان فارس 1402/08/21 1402/08/27
7287516 مناقصه خرید ترانسفورماتور با ظرفیت3200 KVA ، 20/6 KV استان فارس 1402/08/20 1402/08/27
7281809 مناقصه احداث ابنیه فنی در کیلومتر 135 خط لوله 56 اینچ استان فارس 1402/08/17 1402/08/23
7277030 مناقصه احداث ابنیه فنی در کیلومتر 135 خط لوله 56 اینچ استان فارس 1402/08/16 1402/08/23
7248385 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان اداره مرکزی استان فارس 1402/08/08 1402/08/14
7215098 مناقصه تامین خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان استان فارس 1402/07/29 1402/08/02
7212901 مناقصه تامین خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان استان فارس 1402/07/29 1402/08/02
7208011 مناقصه خرید باتری استان فارس 1402/07/26 1402/08/02
صفحه 1 از 47