مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام پروسه بسته بندی محصول 1390/01/20 1390/01/29
واگذاری تهیه و دوخت تعداد حدود 500 دست لباس کار 1389/07/24 1389/08/03
واگذاری گونی کردن و چیدمان و انبارش و بارگیری گنجاله 1389/03/02 1389/03/18
واگذاری طبخ و توزیع غذای کارکنان 1389/02/06 1389/02/22
نمک مورد احتیاج تصفیه آب شرکت 1388/02/16 1388/03/01
واگذاری طبخ و توزیع غذای کارکنان 1388/02/12 1388/02/28
واگذاری تهیه و دوخت تعداد حدوداً 500 دست لباس کار 1387/06/17 1387/07/01
خرید نمک مورد نیاز تصفیه اب 1387/03/28 1387/04/14
طبخ و توزیع غذای کارکنان 1387/02/04 1387/02/19
صفحه 2 از 2