مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین یکساله نیروی انسانی مورد نیاز 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین یکساله نیروی انسانی جهت بهره برداری (اپراتوری) سه جایگاه سوخت cng 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری: - انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع - انجام خدمات عملیات ساختمانی و ابنیه 1400/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی (طبخ و توزیع غذا، آبدار خانه و نظافت، فضای سبز، نظافتی و حراستی مهمانسراهای داخل شرکت ها - انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - انجام خدمات تاکسی سرویس و وانت بار 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی (طبخ و توزیع غذا، آبدار خانه و نظافت، فضای سبز، نظافتی و حراستی مهمانسراهای داخل شرکت ها - انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - انجام خدمات تاکسی سرویس و وانت بار 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازسازی تعداد 80 واحد ویلا واقع در جزیره 1399/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1399/05/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1399/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات (خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - انجام خدمات تاکسی سرویس و وانت بار - انجام خدمات فضای سبز - انجام خدمات آبدارخانه و نظافت عمومی اماکن .... 1399/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان - انجام خدمات تاکسی سرویس و وانت بار - انجام خدمات فضای سبز - انجام خدمات آبدارخانه و نظافت عمومی اماکن - انجام خدمات طبخ و توزیع غذا - انجام خدمات نگهداری و را... 1399/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه 1. انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش موتورخانه ها، تاسیسات آب، برق، گاز، فاضلاب، تهویه و موارد ساختمانی 2. انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سامانه تصفیه خانه مرکزی 1399/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش موتورخانه ها، تاسیسات آب، برق، گاز، فاضلاب، تهویه و موارد ساختمانی - انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سامانه تصفیه خانه مرکزی 1399/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تهیه، حمل و اجرای کامل سقف سفال 1398/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تهیه، حمل و اجرای کامل سقف سفال 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عملیات اجرایی دیوارهای پیش ساخته بتنی پیرامونی شرکت 1398/07/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1398/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1398/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10