مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه، حمل و نصب کفپوش گرانولی جهت وسایل بازی کودکان 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رنگ آمیزی تک لبه معابر 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات رنگ آمیزی تک لبه معابر سطح منطقه 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مخازن بتنی و بلوکی آب 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح هندسی ترافیکی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی ایستگاههای اتوبوس و رفع اختلاف ارتفاع در معابر 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ، مرمت و بهسازی کف فرش باغ 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی سرویس بهداشتی سطح منطقه 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه طرح های هندسی و ترافیکی 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات بهسازی و مرمت موزائیک فرش معابر سطح منطقه 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات کانیوا و تک لبه گذاری اراضی 1400/05/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لایروبی کانالهای روبسته و روباز و چاههای جذبی و منهول 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی و ترافیکی و تثبیت طرح های هندسی 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تعمیرات ، مرمت و بهسازی کف فرش باغ 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه لایروبی کانالهای روبسته و روباز و چاه های جذبی و منهول 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی و ترافیکی و تثبیت طرح های هندسی 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی 1400/05/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40