مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پارک 1397/07/30 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی و آسفالت سطح منطقه 1397/07/30 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/26 1397/07/09
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/21 1397/07/09
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/15 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پارک 1397/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پارک 1397/06/07 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 71