مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لبه گذاری، کانیوا و جدولگذاری سطح منطقه 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/16 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1397/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/05/14 1397/05/28
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/03 1397/05/14
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G 1397/05/01 1397/05/14
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 70