مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات ترمیم بوستانها و سرویس بهداشتی 1397/06/07 رجوع به آگهی
عملیات ترمیم بوستانها و سرویس بهداشتی 1397/06/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لبه گذاری، کانیوا و جدولگذاری 1397/05/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت 1397/05/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/05/17 1397/05/28
حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لبه گذاری، کانیوا و جدولگذاری سطح منطقه 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/16 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک 1397/05/14 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 71