مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش 1398/02/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران اس... 1398/01/31 1398/02/08
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیاد و ا... 1397/03/01 1397/03/08
انجام امور خدمات نظافتی و سرویس دهی آبدارخانه های ساختمان های اداره کل 1397/02/04 1397/02/10
واگذاری انجام خدمات پشتیبانی نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش بنیادشهید و امور ای... 1397/02/03 1397/02/10
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 1396/02/06 1396/02/18
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی 1396/02/02 1396/02/18
واگذاری انجام امور خدمات نظافتی - سرویس و خدمات پذیرایی 1395/02/06 1395/02/09
واگذاری انجام امور خدمات نظافتی - سرویس و خدمات پذیرایی 1395/02/04 1395/02/09
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی 1394/02/24 1394/02/27
صفحه 1 از 4