مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تعمیر و نگهداری ریل راه آهن داخلی مجتمع بندری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، حمل و تحویل مواد زایل کننده نفتی (دیسپرسنت OSD) 1400/10/12 1400/10/21
مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های او ۲ نفتی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی اسکله های ۱ و ۲ نفتی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان ICT 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی مجتمع بندری 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی و زیرآبی یازده فروند اسکله شناور فلزی بنادر 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه تعمیرات اساسی سیستم های HF/MF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC 1400/09/23 1400/09/28
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع بندری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی ۲۴۰۰ هکتاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی ۲۴۰۰ هکتاری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه AIS ساحلی BASE STATION 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی سیستم های MF/HF و ارتقاء سیستم ناوتکس JRC 1400/08/09 1400/08/18
مناقصه طراحی، ساخت، خرید 78 فروند بویه، 6 عدد فار، 36 عدد چراغ لنترن و 17 عدد بیکن 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، ساخت، خرید 78 فروند بویه، 6 عدد فار، 36 عدد چراغ لنترن و 17 عدد بیکن 1400/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 47