مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5966492 مناقصه خرید ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر 1401/08/30 1401/09/07
5928866 مناقصه خارج سازی 7 فروند مغروقه در آبراه های حاکمیتی 1401/08/18 1401/08/25
5863106 مناقصه تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی 1401/08/04 1401/08/10
5849948 مناقصه خدمات مشاوره از روش CBS - انجام نظارت عالیه بر خدمات طراحی و اجرای ترمینال های نفتی 1401/08/03 1401/08/09
5848306 مناقصه تعمیرات اساسی روسازی محورهای غربی داخلی محوطه اراضی پشتیبانی بندر 1401/08/03 1401/08/10
5847880 مناقصه انجام نظارت عالیه بر خدمات طراحی و اجرای ترمینال های نفتی 1401/08/03 1401/08/09
5843719 مناقصه انجام نظارت عالیه بر خدمات طراحی و اجرای ترمینال های نفتی 1401/08/02 1401/08/09
5810555 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه diRection finder (DF 1401/07/27 1401/08/04
5810248 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی مرکز vts و mrce ساختمان 1401/07/27 1401/08/04
5810090 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزاتی مخابراتی مرکز vts و mrcc ساختمان 1401/07/27 1401/08/04
5806261 مناقصه خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه DF) DIRECTION FINDER) 1401/07/26 1401/08/04
5769115 مناقصه ارائه خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و استقرار یک واحد آزمایشگاه کنترل کیفی 1401/07/18 1401/07/23
5765033 مناقصه تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی مجتمع بندری 1401/07/17 1401/07/23
5754692 مناقصه اجرای عملیات پاکسازی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا ، تعمیر و نگهداری تجهیزات مربوطه و راهبری شناور های پاکبوم 7 و اسکونجر 1401/07/12 1401/07/20
5754463 مناقصه انتقال بارگیری حمل دریایی و تخلیه یک دستگاه مکنده غلات 600 تن بر ساعت 1401/07/12 1401/07/19
5751629 مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب دو فروند رمپ فلزی چندمنظوره 1401/07/11 1401/07/18
5751023 مناقصه انجام مطالعات بهسازی دیوار حفاظت ساحلی 1401/07/11 1401/07/17
5750772 مناقصه انجام مطالعات ساماندهی و توسعه پارکینگ ورودی 1401/07/11 1401/07/18
5737348 مناقصه واگذاری انجام مطالعات به سازی دیوار حفاظت ساحلی 1401/07/10 1401/07/17
5737253 مناقصه انجام مطالعات ساماندهی مشکلات عملیاتی 1401/07/10 1401/07/17
صفحه 1 از 53