مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم، کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/31 1398/03/20
واگذاری امور خدمات شهری 1398/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی سطح شهرک 1398/02/29 1398/03/12
واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی سطح شهر 1398/02/29 1398/03/12
جذب سرمایه گذار جهت واگذاری احداث یک باب حمام عمومی 1398/02/28 رجوع به آگهی
ترمیم، کاشت، داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی 1398/02/24 1398/03/20
واگذاری امور خدمات شهری منطقه 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات متفرقه عمرانی سطح شهرک 1398/02/22 1398/03/12
خرید مصالح سنگی زیرسازی 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مصالح سنگی آسفالت 1398/02/22 1398/03/06
صفحه 1 از 188