مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی و احداث فضای سبز حاشیه کمربندی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه فاز دوم احداث زمین چمن مصنوعی ورزشگاه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه عملیات زنده گیری, انگل زدایی, عقیم سازی , پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب 1400/10/21 1400/11/06
مناقصه واگذاری پروژه فاز دوم احداث فضای سبز 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه فاز اول احداث کانال دفع آبهای سطحی 1400/10/20 1400/11/04
مناقصه واگذاری پروژه جدول کاری و پیاده رو سازی خیابان 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات زنده گیری, انگل زدایی, عقیم سازی , پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی و احداث فضای سبز حاشیه کمربندی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه فاز دوم احداث فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه فاز اول احداث کانال دفع آبهای سطحی 1400/10/14 1400/11/04
مناقصه پروژه جدول کاری و پیاده روسازی خیابان 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 1400/10/08 1400/10/22
مناقصه واگذاری پروژه عملیات تکمیلی احداث بوستان محله ای 1400/10/08 1400/10/22
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 1400/10/08 1400/10/22
مناقصه پروژه فاز دوم احداث زمین چمن مصنوعی ورزشگاه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 1400/10/02 1400/10/24
مناقصه واگذاری پروژه عملیات تکمیلی احداث بوستان محله ای ایثار ناحیه 1400/10/01 1400/10/22
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 1400/10/01 1400/10/22
مناقصه پروژه فاز دوم احداث زمین چمن مصنوعی ورزشگاه 1400/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 128