مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر ونگهداری تجهیزات مخابراتی اداره کل بندر ودریانوردی 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر ونگهداری تجهیزات مخابراتی 1400/10/09 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات، تجهیزات ،قطعات در حوزه IT 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه تامین خدمات ، تجهیزات، قطعات در حوزه IT 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر ونگهداری تجهیزات مخابراتی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه انجام مطالعات پایه و تفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری و اسکله شماره یک، تعویض فندرهای آسیب دیده، رنگ آمیزی تیر و شمع 5 پارت از اسکله های 4 پست و تکمیل شبکه آبرسانی اسکله های بندر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری و نگهداری PM 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه انجام مطالعات پایه وتفصیلی پروژه های تعمیرات اساسی ساختمان آتش نشانی، ساختمان ICTومحوطه سازی اطراف آن و ورزشگاه کوی کارکنان ومهد کودک کوی بندر 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه انجام مطالعات پایه و تفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری و اسکله شماره یک، تعویض فندرهای آسیب دیده، رنگ آمیزی تیر و شمع 5 پارت از اسکله های 4 پست و تکمیل شبکه آبرسانی اسکله ها 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی، شبکه گاز رسانی، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری ، تعمیرونگهداری شناورهای ملکی 1400/07/17 1400/07/18
مناقصه راهبری تعمیر ونگهداری شناورهای ملکی بندر 1400/07/14 1400/07/18
مناقصه راهبری ، تعمیر ونگهداری شناورهای ملکی بندر خرمهر 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای ملکی 1400/06/16 1400/06/21
مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری PM شبکه 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب 1400/06/03 1400/06/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبیاری ونگهداری فضای سبز 1400/05/24 1400/05/30
صفحه 1 از 31