مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی دربهای ورود وخروج اداره 1399/10/13 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی دربهای ورود وخروج 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات عمومی (خدمات نقلیه ) 1399/10/10 1399/10/14
انجام خدمات عمومی (خدمات نقلیه ) 1399/10/10 رجوع به آگهی
انجام خدمات عمومی(خدمات نقلیه) 1399/10/10 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی دربهای ورود وخروج اداره کل بندر ودریانوردی 1399/10/06 1399/10/10
تعمیرات اساسی دربهای ورود وخروج اداره کل 1399/10/03 1399/10/10
تعمیرات اساسی دربهای ورود -خروج 1399/10/03 1399/10/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری و شناو... 1399/09/04 1399/09/08
راهبری ، نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری و شناور مربوطه 1399/09/04 1399/09/08
صفحه 1 از 55