مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1398/10/25 1398/10/29
تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1398/10/24 1398/10/29
تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجرای طرح ارتقا امنیت گواهینامه های دریایی 1398/10/22 رجوع به آگهی
اجرای طرح ارتقا امنیت گواهینامه دریایی 1398/10/22 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1398/10/08 رجوع به آگهی
تهیه حمل, نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری اداره کل بندر و دریانوردی 1398/10/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ،ساخت ، حمل ونصب چهار فروند پانتون فلزی شناو... 1398/10/03 1398/10/08
واگذاری خرید، ساخت، حمل و نصب چهار فروند بالتون فلزی شناور هشت پست اسکله و متعلقات وابسته 1398/10/01 1398/10/08
صفحه 1 از 46