مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، نصب و راه اندازی، تست و مستندسازی و همجنین جمع آوری شبکه 1393/02/14 1393/02/31
خرید و نصب سیستم بایگانی ریلی در محل ساختمان 1392/09/04 1392/09/09
خرید و نصب سیستم بایگانی ریلی 1392/09/02 1392/09/09
واگذاری ارائه خدمات نقلیه (ماموریت های درون شهری و برون شهری) 1392/02/26 1391/02/31
واگذاری انجام امور نقلیه (ماموریتهای درون شهری و برون شهری) 1391/02/13 1391/02/20
واگذاری امور نقلیه (ماموریت های درون شهری و برون شهری) 1390/01/28 1390/01/31
واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی 1390/01/28 1390/01/31
واگذاری انجام امور نقلیه 1389/07/18 1389/07/24
واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی 1389/05/31 1389/06/15
انجام امور نقلیه(ماموریت های درون شهری و برون شهری) 1389/05/25 1389/06/09
صفحه 7 از 8