مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه آسفالت برخی از معابر شهرک صنعتی 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه تهیه لوازم و اجرای شبکه روشنایی برخی از معابر 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه احداث منبع 1000 متر مکعبی شهرک صنعتی 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه احداث منبع 1000 متر مکعبی شهرک 1400/07/28 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه آسفالت برخی از معابر شهرک صنعتی 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه لوازم و اجرای شبکه برق فشار ضعیف روشنایی با کابل خودنگهدار 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه لوازم و اجرای شبکه برق فشار ضعیف(روشنایی)با کابل خودنگهدار 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی کامبوزیا زاهدان 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه آسفالت برخی از معابر 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه آسفالت 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی کنارک 1400/06/03 1400/06/11
مناقصه زیرسازی برخی از معابر شهرک صنعتی چابهار 1400/06/03 1400/06/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه لوازم و اجرای شبکه برق فشار متوسط برخی از معابر شهرک 1400/05/03 1400/05/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز 250 شبکه توزیع آب 1400/03/25 1400/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه برق فشار متوسط با هادی روکش دار 1400/03/08 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه برق فشار ضعیف (روشنایی) 1400/03/08 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت برخی از معابر 1400/03/08 1400/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع کارگاهی فاز یک شهرک صنعتی 1400/03/08 1400/03/13
صفحه 1 از 10