مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای استان 1398/10/29 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه بوشینگ 230 کیلوولت ترانسفورماتور قدرت 1398/10/28 1398/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی تجاری- مسکونی خیابان ساحلی ( تجدید) 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث میدان ورودی شهرکاخک نوبت چهارم98/31/168 1398/10/25 1398/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی رفوژ بلوار نماز 1398/10/23 1398/11/03
تعویض لوله های رایزر شامل فن کوئل, آب سرد و گرم, فاضلاب و شوفاژ مجموعه 1398/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان جایگاه سوخت به مساحت چهارهزار و هشتاد و هشت متر و شصت و... 1398/10/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مدرسه 3 کلاسه شهر خوزی مهر 1398/10/16 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 7دستگاه پاینه راه دور مخابراتی 1398/10/10 1398/10/19
فراخوان عمومی شناسایی و دریافت طرح های آذین بندی نوری و نورآرایی 1398/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72