مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پاکسازی مع... 1397/10/04 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی خدمات شهری و فضای سبز 1397/09/27 رجوع به آگهی
انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پاکسازی مع... 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پا... 1396/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پا... 1396/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پا... 1396/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پا... 1396/09/18 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شه... 1396/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله در سطح شهر، نظافت و پا... 1396/09/09 رجوع به آگهی
انجام امورات مربوط به حوزه خدمات شهری 1395/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6