کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7379585 مناقصه احداث سازه ساختمان کلینیک درمان ناباروری بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/09/07 1402/09/11
7371685 مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شفاء بشرویه استان خراسان جنوبی 1402/09/05 1402/09/08
7370340 مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/09/05 1402/09/18
7251760 مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر شهرستانهای فردوس ، طبس و قاین استان خراسان جنوبی 1402/08/08 1402/08/13
7251747 مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر استان خراسان جنوبی 1402/08/08 1402/08/13
7234740 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه اکسیژن ساز کانتینری استان خراسان جنوبی 1402/08/03 1402/08/07
7209585 مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای توسعه بیمارستان تا 300 تختخواب استان خراسان جنوبی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7208770 مناقصه واگذاری تعمیر نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس دانشگاه مرکز جامع درمان بیماری های خاص و ساختمان مرکز بهداشت استان بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/07/26 1402/07/29
7207566 مناقصه انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی استان خراسان جنوبی 1402/07/26 رجوع به آگهی
7206635 مناقصه واگذاری تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پردیس دانشگاه استان خراسان جنوبی 1402/07/26 1402/07/29
7162811 مناقصه واگذاری ساخت و بهره برداری طرح توسعه بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/07/16 رجوع به آگهی
7129814 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان تابعه استان خراسان جنوبی 1402/07/12 1402/07/15
7129808 مناقصه واگذاری انجام کلیه فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه استان خراسان جنوبی 1402/07/12 1402/07/15
7008367 مناقصه واگذاری سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویی استان خراسان جنوبی 1402/06/14 1402/06/16
6986462 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به آماده سازی ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان شهید سیدمصطفی خمینی و دانشکده پرستاری طبس استان خراسان جنوبی 1402/06/11 1402/06/16
6981936 مناقصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/06/09 1402/06/22
6980198 مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان های ولیعصر (عج) ، امام رضا (ع) ، رازی و دانشکده دندانپزشکی استان خراسان جنوبی 1402/06/08 1402/06/12
6980189 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان استان خراسان جنوبی 1402/06/08 1402/06/12
6979836 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خاکی و اسکلت بتنی طرح توسعه بیمارستان 64 تختخوابی سرایان استان خراسان جنوبی 1402/06/08 1402/06/16
6975449 مناقصه واگذاری سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویی استان خراسان جنوبی 1402/06/07 1402/06/09
صفحه 1 از 42