مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید غذای پرسی مورد نیاز بیمارستان 1398/02/18 1398/02/20
واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب اداری 1398/02/12 1398/02/12
واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب 1398/02/10 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات موتورخانه بخش سوختگی بیمارستان 1398/02/05 1398/02/10
خرید غذای پرسی مورد نیاز بیمارستان 1398/01/29 1398/02/01
واگذاری مشارکتی درمانگاه های متادون بیمارستان 1398/01/27 1398/01/30
واگذاری تعمیر و نگهداری وراهبری تأسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 1398/01/20 1398/01/23
واگذاری تعمیر و نگهداری وراهبری تأسیسات مکانیکی والکتریکی بیمارستان 1398/01/05 1398/01/07
واگذاری، تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی بیمارستان 1397/12/28 رجوع به آگهی
خرید غذای بیمارستان 1397/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32