مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5989717 مناقصه تهیه و حمل شن و ماسه مورد نیاز کارخانه آسفالت از معادن 1401/09/07 1401/09/09
5929884 مناقصه عملیات بهسازی معابر سایت رضوان (با مصالح) پروژه مناطق آبگرفته 1401/08/18 1401/08/21
5924580 مناقصه اجرای عملیات با مصالح ساخت فونداسیون 1401/08/17 1401/08/19
5909442 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت کانال بتنی خروجی آبهای سطحی سایتها 1401/08/12 1401/08/15
5794161 مناقصه خرید سیم و کابل برق مورد نیاز احداث شبکه برق رسانی 1401/07/23 1401/07/25
5750135 مناقصه ساخت کانال بتنی خروجی آبهای سطحی 1401/07/10 1401/07/16
5722276 مناقصه خرید سیم و کابل مورد نیاز شبکه برق 1401/07/02 1401/07/06
5620020 مناقصه اجرای عملیات ساخت با مصالح فونداسیون 12 بلوک 8 واحدی 1401/06/03 1401/06/06
5556669 مناقصه بکارگیری امریه در مقطع کارشناسی و بالاتر 1401/05/12 1401/05/19
5555297 مناقصه اجرای عملیات با مصالح سنگ کاری و شناژ افقی 1401/05/12 1401/05/18
5553544 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دستمزد سنگ کاری و شناژ افقی 1401/05/12 1401/05/18
5553543 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دستمزد سنگ کاری و شناژ افقی 1401/05/12 1401/05/18
5553542 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دستمزد سنگ کاری و شناژ افقی 1401/05/12 1401/05/18
5553541 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دستمزد سنگ کاری و شناژ افقی 25بلوک 1401/05/12 1401/05/18
5552574 مناقصه اجرای عملیات با مصالح سنگ کاری و شناژ افقی 1401/05/11 1401/05/18
5548900 مناقصه اجرای عملیات ساخت فونداسیون پروژه 144 1401/05/11 1401/05/13
5538235 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آرماتور بندی (میلگرد اصلی و تقویتی ) ، اجرای میلگرد ریشه ستون و اجرای میلگرد ریشه دیوار برشی ، قالب بندی و بتن ریزی ف 1401/05/10 1401/05/13
5538210 مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و اصلاح شبکه برق رسانی و تیر برق های محله 1401/05/10 1401/05/13
5536752 مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت فونداسیون 1401/05/10 1401/05/13
5494306 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور طراحی وتهیه نقشه های فاز 1و2 اقدام ملی مسکن پروژه 1072 واحدی کوپیته 1401/04/28 1401/05/01
صفحه 1 از 45