مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 1394/01/24 1394/01/31
واگذاری تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 1393/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 1393/11/27 1393/12/05
واگذاری تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 1393/11/20 1393/12/05
تهیه و نصب دوربین های مداربسته جایگاه های CNG 1393/09/22 1393/09/29
منظور مشارکت در احداث ابنیه و تجهیزات و بهره برداری شهربازی 1393/09/22 1393/09/29
مشارکت در احداث پل های عابر پیاده 1393/09/22 1393/09/28
تهیه و نصب دوربین های مداربسته جایگاه های CNG 1393/09/15 1393/09/29
واگذاری احداث پل های عابر پیاده 1393/09/15 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث ابنیه و تجهیزات و بهره برداری 1393/09/15 1393/09/29
صفحه 1 از 4