مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل ساختمان آموزش تخصصی 1397/09/14 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان آموزش تخصصی 1397/09/13 رجوع به آگهی
تهیه و اجرای نما و تکمیل جزئیات ساختمان 1397/09/07 1397/09/10
تهیه و اجرای نما و تکمیل جزئیات ساختمان 1397/09/07 رجوع به آگهی
اجرای نما و پنجره های upvc-تکمیل تاسیسات و نمای ساختمان 1397/09/07 رجوع به آگهی
اجرای نما و پنجره های upvc ساختمان آموزش تخصصی - تکمیل تاسیسات و نمای ساختمان امداد شهری 1397/09/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از پروژه های نیمه تمام و احداثی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی 1397/08/30 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان آموزش تخصصی 1397/08/26 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان آموزش (تکمیل نازک کاری و جزییات) 1397/08/24 1397/08/30
تکمیل ساختمان آموزشی تخصصی 1397/08/26 1397/08/30
صفحه 3 از 13