مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین وسیله نقلیه همراه با راننده 1394/01/22 1394/01/24
واگذاری خدمات خودرویی 1394/01/16 1394/01/24
واگذاری عملیات دیوارکشی دو بر نمای محوطه 1393/11/01 1393/11/05
واگذاری عملیات دیوارکشی دو بر نمای محوطه 1393/10/25 1393/11/05
واگذاری تکمیل سفت کاری و عملیات نازک کاری ساختمان 1393/08/15 1393/08/21
واگذاری سفت کاری و عملیات نازک کاری ساختمان 1393/08/11 1393/08/21
تکمیل ساختمان امداد شهری 1393/08/11 1393/08/15
واگذاری تکمیل ساختمان امداد شهری 1393/08/04 1393/08/05
تکمیل ساختمان امداد شهری شهرستان رستم شامل نازک کاری، تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی 1393/07/29 1393/08/05
واگذاری تکمیل ساختمان امداد شهری 1393/07/20 1393/07/22
صفحه 6 از 13