مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات پیش بینی وضع هوا از قبیل سرعت باد 1395/12/16 رجوع به آگهی
تامین مواد گل حفاری و ارائه خدمات مرتبط با گل 1390/01/27 1390/02/03
تامین مواد کل حفاری و ارائه خدمات مرتبط با گل 1390/01/22 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی دو مجموعه سامانه پایش گاز هیدروژن سولفوره 1389/12/04 1389/12/11
واگذاری تهیه، نصب و راه اندازی دو مجموعه سامانه پایش گاز هیدروژن سولفوره 1389/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری تامین بخشی از خدمات پشتیبانی و تدارکات و خدمات دریایی پروژه حفاری 1389/11/02 1389/11/11
واگذاری تامین بخشی از خدمات پشتیبانی و تدارکات و خدمات دریایی پروژه حفاری 1389/10/29 1389/11/06
تامین بخشی از خدمات اقامتی و غذایی مورد نیاز کارکنان 1389/10/27 1389/11/04
تامین بخشی از خدمات پشتیبانی، تدارکات و خدمات دریایی پروژه حفاری 1389/10/27 1389/11/04
تامین بخشی از خدمات پشتیبانی، تدارکات و خدمات دریایی پروژه حفاری 1389/10/25 1389/11/02
صفحه 1 از 7