مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین بخشی از خدمات اقامتی و غذایی مورد نیاز کارکنان 1389/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری تامین بخشی از خدمات پشتیبانی و تدارکات و... 1389/10/21 رجوع به آگهی
تامین بخشی از خدمات پشتیبانی، تدارکات و خدمات دریایی 1389/10/20 رجوع به آگهی
تامین بخشی از خدمات پشتیبانی، تدارکات و... 1389/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری بازرسی و تعمیرات سیستم جکینگ دستگاه حفاری دریایی 1389/08/29 1389/09/06
واگذاری بازرسی و تعمیرات سیستم جکینگ دستگاه حفاری 1389/08/24 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی فنی، غیر فنی و ستادی 1389/08/08 1389/08/15
واگذاری تامین نیروی انسانی فنی، غیر فنی و ستادی 1389/08/03 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به دستگاه حفاری دریایی 1389/07/24 1389/08/01
بکارگیری مشاوره فنی جهت پروژه بازسازی دستگاه حفاری دریایی 1389/07/24 1389/08/07
صفحه 2 از 7