مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات مربوط به دستگاه حفاری دریایی 1389/07/24 1389/08/01
خرید قطعات مربوط به دستگاه حفاری دریایی 1389/07/24 1389/08/01
بکارگیری مشاوره فنی جهت پروژه بازسازی دستگاه حفاری دریایی 1389/07/19 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به دستگاه حفاری دریایی 1389/07/19 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به BLAST & DRILL WATER PUMP و .... 1389/07/19 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به دستگاه حفاری 1389/07/19 رجوع به آگهی
تامین، حمل و تحویل سوخت مصرفی 1389/06/08 1389/06/24
تامین، حمل و تحویل سوخت مصرفی 1389/06/01 1389/06/18
خرید قطعات مورد نیاز ژنراتور سنگرون 1389/03/22 1389/04/06
خرید قطعات مورد نیاز ژنراتور سنگرون 1389/03/17 1389/04/02
صفحه 3 از 7