مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین بخشی از خدمات جوشکاری 1389/02/29 1389/03/14
واگذاری عملیات اجرایی محوطه سازی و تاسیسات 1389/02/25 1389/03/10
تامین BLAST & DRILL WATER PUMP 1389/02/25 1389/03/10
تامین بخشی از خدمات جوشکاری 1389/02/22 1389/03/07
واگذاری خرید BLAST & DRILL WATER PUMP 1389/02/20 1389/03/05
واگذاری عملیات اجرایی محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی 1389/02/20 1389/03/05
خرید قطعات dc drilling rig control pannel, dc electric drilling & marrine 1389/02/07 1389/02/29
خرید قطعات dc drilling rig control pannel, dc electric drilling & marrine 1389/02/07 1389/02/22
خرید قطعات top drive- draw works- pneumatic spinning wrench دستگاه حفاری دریایی 1389/02/07 1389/02/22
تامین تجهیزات ماهواره پروژه حفاری 1388/12/17 1389/01/03
صفحه 4 از 7