مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات ماهواره پروژه حفاری 1388/12/15 1389/01/01
تامین تجهیزات ماهواره پروژه حفاری 1388/12/15 1389/01/01
برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و صدور گواهینامه معتبر بین المللی 1388/12/12 1388/12/27
تامین خدمات کارشناس فنی (MOVE MASTER) 1388/12/12 1388/12/27
واگذاری انجام خدمات مربوط به کارشناس فنی 1388/12/10 1388/12/25
برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و صدور گواهینامه معتبر بین المللی 1388/12/10 1388/12/25
تامین سه فروند شناور مسافربر 1388/12/05 1388/12/20
اجاره یک فروند بالگرد 1388/12/05 1388/12/20
اجاره یک فروند بالگرد 1388/12/04 1388/12/19
تامین سه فروند شناور مسافربر 1388/12/03 1388/12/19
صفحه 5 از 7