مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین دو دستگاه آب شیرین کن - Ro-WATER 1388/11/28 1388/12/13
تامین دو دستگاه آب شیرین کن - Ro-WATER 1388/11/21 1388/12/12
تامین چهار فروند شناور تدارکاتی 1388/11/17 1388/12/03
تامین چهار فروند شناور تدارکاتی و یک فروند شناور مسافربر 1388/11/10 1388/11/26
تامین خدمات مربوط به اسکراب و رنگ آمیزی تجهیزات دستگاه حفاری 1388/10/19 1388/11/04
تامین خدمات مربوط به اسکراب و رنگ آمیزی تجهیزات دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی 1388/10/16 1388/11/01
تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاه حفاری دریایی 1388/08/20 1388/09/05
تامین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاه حفاری دریایی 1388/08/16 1388/09/02
واگذاری بازرسی کامل از سیستم جکینگ دستگاه حفاری 1388/07/27 1388/08/13
واگذاری بازرسی کامل از سیستم جکینگ دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی 1388/07/20 1388/08/05
صفحه 6 از 7