مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات مورد نیاز خود در زمینه های فنی و مهندسی مدیریت پروژه 1387/10/15 1387/10/30
واگذاری تامین خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و پشتیبانی 1387/09/25 1387/10/11
واگذاری اجرای پروژه محوطه سازی اطراف سوله 1387/09/23 1387/10/10
واگذاری اجرای فاز اول پروژه زمین پنج هکتاری 1387/09/23 1387/10/10
تامین خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و پشتیبانی 1387/07/17 1387/08/06
تامین خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و پشتیبانی 1387/07/20 1387/08/06
واگذاری انجام خدمات مربوط به کارشناس فنی 1387/05/30 1387/06/15
واگذاری انجام خدمات مربوط به کارشناس فنی (MOVE MASTER) جابجایی دستگاه های حفاری 1387/05/26 1387/06/12
واگذاری انجام خدمات مربوط به سوخت رسانی به دستگاه های حفاری 1387/05/19 1387/06/05
واگذاری انجام خدمات مربوط به تعمیرات اساسی دو دستگاه سردخانه سیار 1387/04/22 1387/05/04
صفحه 7 از 7