مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز (به صورت حجمی) 1398/07/02 رجوع به آگهی
بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز (به صورت حجمی) 1398/06/26 رجوع به آگهی
بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز (به صورت حجمی) 1398/06/13 رجوع به آگهی
بکارگیری نیروهای خدماتی، واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز (به صورت حجمی) 1398/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای خاکبرداری سایت دفن پسماند زباله 1396/12/23 1396/12/28
واگذاری اجرای خاکبرداری سایت دفن پسماند زباله 1396/12/17 1396/12/28
اجرای امور فضای سبز ، جمع آوری زباله ، نگهبانی و رانندگان ماشین آلات 1396/11/08 1396/11/18
واگذاری اجرای امور فضای سبز، جمع آوری زباله، نگهبانی و رانندگان ماشین آلات 1396/10/30 رجوع به آگهی
اجرای امور فضای سبز، جمع آوری زباله، نگهبانی و رانندگان ماشین آلات 1396/08/27 1396/09/07
اجرای امور فضای سبز، جمع آوری زباله، نگهبانی و رانندگان ماشین آلات 1396/08/20 1396/09/07
صفحه 1 از 4