مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات به شرکتها و پیمانکاران داخلی 1387/09/03 1387/09/18
واگذاری پاکسازی اراضی طرح های توسعه 1387/07/29 1387/08/14
واگذاری نظارت و کنترل کیفیت عملیات پاکسازی اراضی 1387/07/29 1387/08/14
واگذاری انجام مطالعات پایه و ارزیابی زیست محیطی 1387/07/23 1387/08/08
واگذاری نظارت و کنترل کیفیت عملیات پاکسازی اراضی طرح های توسعه میادین نفتی 1387/07/17 1387/08/02
واگذاری پاکسازی اراضی طرح های توسعه میادین نفتی 1387/07/17 1387/08/02
واگذاری انجام مطالعات پایه و ارزیابی زیست محیطی 1387/07/16 1387/08/01
واگذاری تهیه و نصب سیستم UPS 1387/04/29 1387/05/13
طرح های توسعه میادین نفتی 1387/04/24 1387/05/08
صفحه 71 از 71