مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مواد اولیه ،طبخ، حمل و توزیع غذا سلف سرویس 1400/08/05 1400/08/12
مناقصه خرید U.P.S. 1400/03/30 1400/04/03
مناقصه واگذاری حجم کلیه امور تامین خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1400/03/30 1400/04/03
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت 1400/03/24 1400/03/23
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت 1400/03/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای احداث خانه بهداشت روستا 1400/03/20 1400/03/23
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه 1400/02/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تکمیل پروژه مرکز جامع سلامت 1400/02/04 1400/02/05
مناقصه خرید یک دستگاه OCT شبکیه چشم 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تکمیل پروژه مرکز جامع سلامت 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه خرید یک دستگاه OCT شبکیه چشم 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور دستیار دندان پزشکی در معاونت بهداشت 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تکمیل پانسیون متاهلین 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه اجرای احداث خانه بهداشت روستا 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه اجرای تکمیل پانسیون متاهلین (فاز نازک کاری، نماسازی و تاسیسات فاز دو) 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه واگذاری اجرای احداث خانه بهداشت روستا 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه لیزر هچینگ 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه خرید یک دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی 400 تستی به همراه سیستم رایانه و متعلقات 1399/12/25 1399/12/28
مناقصه خرید یک دستگاه آزمایشگاهی انعقادی (کو آگولومتر) مورد نیاز بیمارستان 1399/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11