مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای و نصب پایه چراغ روشنایی دکوراتیو 1400/11/05 1400/11/18
مناقصه تکمیل فاز اول پیاده راه 1400/11/05 1400/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فاز اول پیاده راه 1400/11/04 1400/11/09
مناقصه تکمیل فاز اول پیاده راه 1400/11/03 1400/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل آسفالت توپکا 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه جدول کانیو و آبرو وسط جهت دفع آبهای سطحی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول کانیو و آبرو وسط جهت دفع آبهای سطحی کوچه و خیابانهای ضلع غربی شهر 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه جمع آوری نخاله و پخش بیس و تراکم آن و پخش آسفالت کوچه ها 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اگو کشی و زیرسازی کوچه شهید اسحاقی 41 جهت دفع آبهای سطحی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل ساب بیس کوهی و بیس صنعتی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه جابجایی ترانس برق فشار قوی 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا جهت آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل آسفالت توپکا جهت آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/25 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سرویس بهداشتی پشت بازار روز 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه اجرای جدول کانیو و آبرو وسط جهت دفع آبهای سطحی کوچه و خیابانها 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول کانیو و آبرو وسط جهت دفع آبهای سطحی کوچه و خیابانهای ضلع غربی شهر 1400/09/22 1400/09/29
مناقصه نخاله و پخش بیس و تراکم آن و پخش آسفالت 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری نخاله و پخش بیس و تراکم آن و پخش آسفالت کوچه های ضلع غربی سطح شهر 1400/09/18 1400/09/25
مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا جهت آسفالت کوچه های سطح شهر 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مخلوط کوهی و ساب بیس برای زیرسازی و آسفالت کوچه ها و خیابانهای سطح شهر 1400/09/13 1400/09/20
صفحه 1 از 14