کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7384510 مناقصه اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383803 مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات خط لوله نفت زیر دریایی استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7382737 مناقصه واگذاری طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی اطفای حریق سیستم اندازه گیری چندراهه استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7376343 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه شماره م ع پ/1402/015 طراحی،تأمین(خرید)، نصب و راه اندازی اطفای حریق سیستم اندازه گیری چندراهه در پایانه میعانات گازی استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7375901 مناقصه پروژه تعمیرات خط لوله نفت زیر دریایی شماره3شرکت پایانه های نفتی استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7375879 مناقصه اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی استان تهران 1402/09/06 1402/09/15
7375222 مناقصه پروژه تعمیرات خط لوله نفت زیر دریایی استان تهران، استان هرمزگان، استان بوشهر 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375132 مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات خط لوله نفت زیر دریایی استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375052 مناقصه واگذاری طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی اطفای حریق سیستم اندازه گیری چندراهه استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7374989 مناقصه اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7369082 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کولر گازی اسپیلت و ضد جرقه دیواری و ایستاده 24000 BTU و 5000 BTU استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7369078 مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفای حریق استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7367398 مناقصه خرید کولر گازی ضد جرقه 24000 BTU و 50000 BTU استان تهران 1402/09/04 رجوع به آگهی
7360461 مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم های اعلان و اطفای حریق استان تهران 1402/09/01 رجوع به آگهی
7360355 مناقصه خرید 12 عدد کولر اسپلیت ضد جرقه دیواری 24000 و 6 عدد کولر اسپلیت ضد جرقه ایستاده 50000 استان تهران 1402/09/01 رجوع به آگهی
7350296 مناقصه تعمیرات ساختمان های اتاق کنترل کارخانه MED و اتاق کنترل کارخانه آب استان بوشهر 1402/08/29 1402/09/01
7308265 مناقصه انجام عملیات اجرایی جامع تعمیرات خطوط لوله و پوششهای حفاظتی تاسیسات خشکی استان بوشهر 1402/08/24 رجوع به آگهی
7305983 مناقصه استفاده از خدمات یک فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع ASD، به صورت 24 ساعته (شبانه روزی) جهت انجام عملیات استان تهران، استان بوشهر، استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7302539 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تأمین 4 عدد Turbine Meter 3 In استان تهران 1402/08/23 1402/09/02
7299937 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه 1401/044 استفاده از خدمات یک فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع ASD استان تهران 1402/08/22 1402/09/01
صفحه 1 از 186