مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات حجمی مربوط به تأمین، هدایت و نگهداری، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و خدمات تعمیر و سرویس مورد نیاز آن ها 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حجمی مربوط به تأمین، هدایت و نگهداری ، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات بسیار ساختمانی و خدمات تعمیر و سرویس 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه بررسی و یکپارچه سازی سیستم ارت بدنه -پله و سقف مخازن 1400/10/22 1400/10/22
مناقصه انجام خدمات حجمی مربوط به تأمین، هدایت و نگهداری ، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و خدمات تعمیر و سرویس مورد نیاز آن ها 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مربوط به به تامین، هدایت و نگهداری و راهبری و راه اندازی های سبک، نیمه سنگین ، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و خد 1400/10/22 1400/11/02
مناقصه انجام خدمات حجمی مربوط به تأمین، هدایت و نگهداری ، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و خدمات تعمیر و سرویس مورد نیاز 1400/10/22 1400/11/16
مناقصه تأمین عملگر برقی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین و نصب یک سری سیستم سیلینگ مخزن سقف شناور نفت خام 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین سه قلم عملگر برقی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین سه قلم عملگر برقی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین سه قلم عملگر برقی 1400/10/19 1400/11/05
مناقصه واگذاری تامین و نصب یک سری سیستم سیلینگ مخزن سقف شناور نفت خام 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین سه قلم عملگر برقی 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خرید و نصب یک سری سیستم سیلینگ مخزن سقف شناور نفت خام 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خرید یک ست FIRE FIGHTING DIESEL ENGINE PUMP (VERTICAL) 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک ست FIRE FIGHTING DIESEL ENGINE PUMP (VERTICAL) 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 1دستگاه (Vertical)Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 1 دستگاه خودروی آتش نشانی پله تلسکوپی 1400/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 155