مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راه اندازی بخش سی تی اسکن و راهبری و بهره برداری درمانگاه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره ای مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ساختمانها 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خدمات مشاوره ای مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ساختمانهای شماره یک و دو تک پنجره و دو واحد ساختمان خدماتی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه انجام خدمات راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات دریایی . 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه انجام خدمات راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات دریایی 1400/10/06 1400/10/14
مناقصه انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات دریایی 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دستگاه رادیوگرافی دیجیتال 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه مقاوم سازی وتعمیرات اساسی منجر به PM ساختمان اداری 1400/09/09 1400/09/18
مناقصه ارائه خدمات نگهداری ، تعمیر و بازسازی تجهیزات خودرویی و آتش نشانی 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو و نجات دریایی 1400/09/08 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دستگاه رادیو گرافی دیجیتال 1400/08/22 1400/09/01
مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات پایش و عیب یابی خطوط کابلی و لوله های زیرزمینی آب 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو ونجات دریایی mrccبندر زرآباد 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پایش و عیب یابی خطوط کابلی و لوله های زیر زمینی آب 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دستگاه اکو قلب یا اکو کاردیوگرافی 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دستگاه سونوگرافی 1400/08/09 1400/08/15
مناقصه خرید تجهیزات دستگاه سونوگرافی 1400/08/07 1400/08/15
مناقصه خرید تجهیزات دستگاه سونوگرافی 1400/08/05 1400/08/15
مناقصه مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منجر به PM ساختمان اداری و دیوار ضلع شرقی و پکیج های ساختمان اداری 1400/07/27 1400/08/05
مناقصه مقاوم سازی و تعمیرات اساسی منجر به PM ساختمان 1400/07/27 1400/08/05
صفحه 1 از 32