مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1399/07/27 1399/08/06
خرید، حمل، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری 1399/07/27 رجوع به آگهی
خرید, حمل, نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری مجتمع بندر 1399/07/24 رجوع به آگهی
مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی ورودی و خروجی شرقی بندر شهید بهشتی چابهار 1399/07/19
احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی پسابندر MRCC 1399/07/07 1399/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو ونجات دریایی پسابند... 1399/07/15
احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی پسابندر MRCC 1399/07/05 1399/07/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث سیستم اعلان حریق در اماکن بندری بصورت شبکه... 1399/06/17 1399/06/23
احداث سیستم اعلان حریق در اماکن بندری بصورت شبکه و اتصال آن به ایستگاه های آتشنشانی 1399/06/17 1399/06/23
احداث سیستم اعلان حریق در اماکن بندری بصورت شبکه و اتصال آن به ایستگاه های آتشنشانی اداره کل بنادر و... 1399/06/15 1399/06/23
صفحه 1 از 51