مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/14 رجوع به آگهی
احداث مجتمع مسکونی ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای کل: 4.100 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی-با مساحت عرصه 875 مترمربع و زیربنای کل 4100 مترمربع 1399/02/13 رجوع به آگهی
احداث مجتمع مسکونی قطعه 6 تفکیکی (پلاک ثبتی 365/11415) ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای ک... 1399/02/13 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع تجاری، مسکونی 1399/02/13 رجوع به آگهی
دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/10/15 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18