مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/10/15 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1398/10/14 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی ـ مساحت عرصه طبق سند: 875 مترمربع ـ زیربنای کل : 410 مترمربع 1398/10/14 رجوع به آگهی
دعوت به مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1398/10/14 1398/10/22
تهیه، تحویل مصالح و اجرای نازک کاری و محوطه سازی دو باب مدرسه یکی از پروژه های خود 1398/02/03 1398/02/08
تهیه، تحویل مصالح و اجرای تاسیسات الکتریکی دوباب مدرسه 1398/02/03 1398/02/08
تهیه، تحویل مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی دو باب مدرسه 1398/02/03 1398/02/08
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی 1397/12/05 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی 1397/12/05 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث مجتمع مسکونی - مساحت عرصه 261 متر مربع - زیربنای کل 1068 مترمربع - 5 طبقه مسکونی... 1397/12/04 1397/12/11
صفحه 1 از 17