مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل سایت های منطقه 1398/07/03 1398/07/09
خرید کابل هوایی مهاردار 50/04 و 100/04 1398/06/31 رجوع به آگهی
خرید کابل فیبر نوری 48 کر خاکی NZ (فوجی کورا) 1398/06/30 1398/07/07
خرید کابل فیبر نوری 48 کر خاکی NZ (فوجی کورا) 1398/06/28 1398/07/07
اجرای پروژه فیبرنوری 1398/06/06 رجوع به آگهی
اجرای پروژه فیبرنوری 1398/06/06 رجوع به آگهی
خرید کابل فیبر نوری 1398/05/30 رجوع به آگهی
اجرای طرح فیبرنوری پروژه USO 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستم های PG مرکز تلفن 1398/05/17 رجوع به آگهی
اجرای پروژه طرح ارایه خدمات بر بستر کابل مسی و فیبرنوری شهرک 1398/05/17 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 75