مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب 1397/11/27 1397/11/30
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب 1397/11/24 1397/11/30
اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب 1397/11/09 1397/11/14
اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب 1397/11/08 1397/11/14
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب 1397/11/03 1397/11/07
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب 1397/11/02 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
انجام امور مربوط به خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض شهرها 1397/11/01 1397/11/07
واگذاری اصلاح شبکه توزیع آب و خطوط اصلی رفت و برگشت به مخزن شهر و اصلاح و بازسازی شبکه آب و نصب مجدد... 1397/10/19 1397/10/22
صفحه 4 از 76