مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب شهرها 1397/09/19 1397/09/21
خرید لوله های پلی اتیلن تک جداره سه لایه 1397/09/19 1397/09/20
خرید لوله های پلی اتیلن تک جداره سه لایه 1397/09/18 1397/09/20
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب شهرها 1397/09/18 1397/09/21
واگذاری احداث ساختمان تله متری و بهره برداری شهر و اجرای عملیات دیوارکشی ساختمان تله متری 1397/09/13 رجوع به آگهی
احداث ساختمان شهر ـ اجرای عملیات دیوارکشی ساختمان 1397/09/12 رجوع به آگهی
خرید لوله های پلی اتیلن تک جداره سه لایه 1397/09/11 1397/09/14
واگذاری انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور 1397/09/11 1397/09/14
خرید لوله های پلی اتیلن 1397/09/10 1397/09/14
واگذاری انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور 1397/09/10 1397/09/14
صفحه 6 از 76