مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قسمتی از اتصالات مربوط به لوله های پلی اتیلن 1389/03/04 1389/03/20
خرید قسمتی از اتصالات مربوط به لوله های پلی اتیلن آب 1389/03/04 1389/03/19
احداث مخزن بتنی نیمه مدفون 3.00 مترمکعبی و اجرای عملیات لوله گذاری خطوط انتقال آب 1389/02/20 1389/03/04
خرید زانویی upvc 1389/02/16 1389/02/31
خرید لوله فاضلابی upvc 1389/02/16 1389/02/31
واگذاری رفع حوادث و اتفاقات به همراه اجرای خط انتقال آب، 1388/12/25 1389/01/11
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب 1388/12/20 1389/01/06
واگذاری رفع حوادث و اتفاقات 1388/12/20 1389/01/06
خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی 1388/12/17 1389/01/03
اجرای بخشی از کارهای اداری 1388/12/02 1388/12/17
صفحه 73 از 78