مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان شناسایی مدول اول طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر 1390/09/08 1390/09/17
فراخوان سرمایه گذارطرح تصفیه خانه فاضلاب 1390/09/07 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی تابلوهای راه انداز و سیستم تله متری مخزن 1390/08/01 1390/08/07
واگذاری خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی آب و فاضلاب 1390/07/24 1390/07/28
واگذاری اجرای خدمات تعمیر و رفع حوادث و اتفاقات، تامین و تولید آب و... 1390/07/20 1390/07/25
فراخوان سرمایه گذار مدول اول طرح تصفیه خانه فاضلاب 1390/07/12 1390/07/21
واگذاری طرح تصفیه خانه فاضلاب 1390/07/11 رجوع به آگهی
خرید اتصالات نصب انشعاب آب و فاضلاب و دریچه های چدنی 1390/07/09 1390/07/13
واگذاری تهیه، بارگیری، حمل، آزمایش و بازرسی ، تخلیه و تحویل لوازم مربوط به انشعاب آب 1390/07/04 1390/07/09
خرید زانویی UPVC - انشعاب گیر فاضلابی - درپوش بازدید لاستیکی و... 1390/07/04 1390/07/09
صفحه 74 از 84