کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406413 مناقصه خرید 5 قلم (993عدد ) P/F HO NEY WELL FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7403678 مناقصه خرید MANIFOLD VALVES استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7397565 مناقصه خرید 5 قلم (993 عدد) P/F "HONEY WELL" FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397327 مناقصه خرید HONEYWELL FLAMABLE TOXIN OXYGEN GAS DETECTOR استان تهران 1402/09/12 1402/09/19
7396534 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSS-0130025 خرید 7 قلم MANIFOLD VALVES استان تهران 1402/09/12 1402/09/19
7396093 مناقصه خرید5 قلم (993عدد) P/F HONEY WELL FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7394674 مناقصه خرید 7 قلم (32 عدد) MANIFOLD VALVES استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7391373 مناقصه مرمت و بهساز جاده و محوطه چاه استان بوشهر 1402/09/11 1402/09/20
7356971 مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7356106 مناقصه نمایندگی (Agency) شرکت نفت و گاز استان بوشهر 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355849 مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ، توزیع غذا و اداره رستوران و ارایه خدمات هتلداری و تنظیفات استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7355034 مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ، توزیع غذا و اداره رستوران و ارایه خدمات هتلداری و تنظیفات استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7348749 مناقصه نمایندگی AGENCY نفت و گاز استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7348443 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 35-1402-1269 تامین مواد اولیه،طبخ،توزیع غذا و اداره رستوران و ارایه خدمات هتلداری و تن استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7348439 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 35-1402-1275 تآمین مواد اولیه، طبخ، توزیع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداری و تنظیفات ناحیه 2 استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7348435 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 35-1402-1277 خدمات حفاظتی،حراستی و نگهبانی از ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس استان تهران 1402/08/28 1402/09/05
7346585 مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ ، توزیع غذا و اداره رستوران و ارایه خدمات هتلداری و تنظیفات استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346208 مناقصه خدمات نگهبانی از ساختمانها و تاسیسات استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346158 مناقصه نمایندگی (Agency) شرکت نفت و گاز استان بوشهر 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346143 مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ، توزیع غذا و اداره رستوران و ارایه خدمات هتلداری و تنظیفات استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 172