مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6003395 مناقصه تحلیل علل ریشهای حوادث RCFA خط لوله دریایی، ارزیابی یکپارچگی و تبیین 1401/09/10 رجوع به آگهی
6001664 مناقصه تحلیل علل ریشه ای حوادث RCFA خط لوله دریایی ارزیابی یکپارچگی 1401/09/10 رجوع به آگهی
6001640 مناقصه خرید 45 ست کیت رفع آلودگی دریا مورد نیاز 1401/09/10 رجوع به آگهی
5998939 مناقصه خرید عایق ضد حریق 1401/09/09 رجوع به آگهی
5992382 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای WSD-0110137 خرید عایق ضد حریق 1401/09/07 1401/09/14
5992375 مناقصه خرید کیت های رفع آلودگی دریا 1401/09/07 1401/09/14
5991854 مناقصه خرید 200 مترمربع عایق ضد حریق موردنیاز 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991032 مناقصه خرید 200 مترمربع عایق ضد حریق موردنیاز 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990141 مناقصه خرید 45 ست کیت رفع آلودگی دریا 1401/09/07 رجوع به آگهی
5938753 مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی 1401/08/21 1401/08/30
5932820 مناقصه خرید 36 عدد دستگاه AED سخنگو 1401/08/19 رجوع به آگهی
5929388 مناقصه خرید 994 دستگاه کولر گازی اسپلیت 1401/08/18 رجوع به آگهی
5925053 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عمومی دو مرحله ای WSD-0210174 خرید 36 عدد دستگاه AED سخنگو 1401/08/17 1401/08/24
5922866 مناقصه خرید 994 دستگاه کولر گازی 1401/08/16 1401/08/24
5922034 مناقصه خرید 380 هزار لیتر ماده شیمیایی LDHI 1401/08/16 1401/08/22
5921253 مناقصه خرید 36 عدد دستگاه AED سخنگو 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920814 مناقصه خرید 380000 لیتر ماده شیمیایی LDHI 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920619 مناقصه خرید 2 قلم GRATING 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920428 مناقصه خرید 994 دستگاه کولر گازی اسپلیت 1401/08/16 رجوع به آگهی
5915499 مناقصه خرید GRATING 1401/08/15 1401/08/22
صفحه 1 از 156