مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ـ intaglio printing blanket 1398/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه بین الملل 1. TWO roll Butterfly Dissolver 2. Fixxed or movable extruder press system with ink... 1396/09/01 1396/10/01
purchase one unit of 3D laser Engraving Machine 1395/11/05 رجوع به آگهی
تامین Rolling Mill 1395/05/19 رجوع به آگهی
تامین sheet based Inkjet Variable Data printing Machine for personalization 1391/12/23 1392/01/31
خرید Finishing Rolling Mill 1391/02/05 1391/02/21
intends to purchase two units of Coin Wrapping Machine 1390/10/21 1390/11/22
خرید تجهیزات ایمنی 1387/05/14 1387/06/04
صفحه 1 از 1