مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/08/19 1400/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور فضای سبز 1400/08/08 1400/08/16
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/08/08 1400/08/16
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/07/18 1400/07/19
مناقصه واگذاری امور فضای سبز 1400/07/18 1400/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 70-60 1400/04/12 1400/04/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 70-60 1400/03/23 1400/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه چراغ دکوراتیو 1400/03/23 1400/03/26
مناقصه احداث پارک جنگلی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه چراغ دکوراتیو 1400/03/02 1400/03/03
مناقصه اجرای جدول کمربندی و اصلاح هندسی تقاطع 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی محور 1400/02/29 1400/03/01
مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی پارک 1400/02/28 1400/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار سیل بند 1400/02/28 1400/02/30
مناقصه خرید پایه چراغ دکوراتیو 1400/02/27 1400/02/30
مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار پروژه احداث جزیره مصنوعی 1400/02/25 1400/03/02
مناقصه خرید پایه چراغ دکوراتیو 1400/02/22 1400/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات برقی 1400/02/22 1400/02/27
مناقصه اجرای فیبر نوری نیروگاه زباله سوز 1400/02/20 1400/02/25
مناقصه پوشش روی کانال 1400/02/19 1400/02/22
صفحه 1 از 16