مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه فاز 2 پارک ورزش 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه فاز 2 پارک 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم پارک ورزش سردار شهید حاج قاسم سلمانی 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، موتوری و آتش نشانی، امور اجراییات و غیره 1400/08/08 1400/08/05
مناقصه واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، موتوری و آتش نشانی، امور اجراییات و غیره 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه پروژه ترمیم جداول و کانیوا 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، موتوری و آتش نشانی، امور اجراییات 1400/07/18 1400/07/17
مناقصه واگذاری پروژه ترمیم جداول و کانیوا و انواع فرش و کارهای پراکنده عمرانی کوچک و دیوارکشی ها و مرمت مستحدثات شهرداری و معابر 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تعمیر،مرمت و بهبود معابر ، مستحدثات وکارهای پراکنده عمرانی و کوچک سطح شهر 1400/07/12 1400/07/18
مناقصه وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز ، تجهیزات و تاسیسات شهری ، موتوری و آتش نشانی، امور اجراییات 1400/07/12 1400/07/17
مناقصه پروژه زیرسازی, قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری ، جمع آوری زباله و نظافت ، حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه پروژه زیرسازی, قیرپاشی و آسفالت معابر 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدول گذاری و کانیوا گذاری معابر 1400/07/01 1400/06/31
مناقصه اجرای پروژه زیرسازی ،قیرپاشی و آسفالت معابر 1400/07/01 1400/07/08
مناقصه پروژه جدول گذاری و کانیوا گذاری معابر سطح شهر 1400/06/24 1400/06/31
مناقصه پروژه جدولگذاری و کانیوا گذاری معابر سطح شهر 1400/06/24 1400/06/31
مناقصه خرید قیر ۷۰-۱۰ مورد نیاز شهرداری جهت تهیه آسفالت معابر 1400/03/20 1400/03/18
مناقصه واگذاری وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری شامل انجام امور حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز، تجهیزات و تاسیسات شهری، موتوری و آتش نشانی، امور اجراییات و غیره 1400/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15