مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات خطوط انتقال آب و عملیات خطوط انتقال آب لوله گذاری 1397/11/11 رجوع به آگهی
عملیات سایت و مخزن 1000 مترمکعبی، مخزن هوایی 100 مترمکعبی فولادی 1397/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع لوله گذاری- لوله گذاری آب شرب با لوله پلی اتیلن 1397/11/09 1397/11/14
عملیات اجرایی سایت و مخزن 1000 مترمکعبی نیمه مدفون، مخزن هوایی 100 متر مکعبی فولادی و ساختمان 1397/11/09 1397/11/14
عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع 1397/11/09 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع 1397/11/08 1397/11/14
عملیات اجرایی سایت و مخزن 1000 مترمکعبی نیمه مدفون، مخزن هویی 100 متر مکعبی فولادی و ساختمان های جان... 1397/11/08 1397/11/14
عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع (لوله گذاری بطول حدود 19 کیلومتر با لوله پلی اتیلن به اقطا... 1397/11/08 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 12600 متر با لوله پلی اتیلن, احداث مخازن روستاها 1397/10/30 1397/11/03
عملیات اجرایی ساختمان های سرچاهی، خط انتقال آب 1397/10/29 1397/11/03
صفحه 1 از 69