مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 6350 متر با لوله پلی اتیلن 1398/02/11 1398/02/14
عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 6350 متر با لوله پلی اتیلن (به قطر 250 میلیمتر ) 1398/02/09 1398/02/14
عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 6350 متر با لوله پلی اتیلن (به قطر 250 میلیمتر ) 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی احداث تاسیسات تصفیه خانه آب شرب روستا 1398/01/20 1398/01/25
عملیات اجرایی احداث تاسیسات تصفیه خانه آب شرب 1398/01/19 1398/01/25
واگذاری عملیات اجرایی شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن (به اقطار 65 الی 75 میلیمتر) و یک باب مخزن 50... 1397/12/13 1397/12/18
عملیات اجرایی لوله گذاری - احداث مخزن - احداث دو باب اتاقک کلرزنی روی مخزن 1397/12/13 1397/12/18
عملیات اجرایی خطوط انتقال آب با لوله پلی اتیلن (به اقطار 90 الی 250 میلیمتر) 1397/12/13 1397/12/18
واگذاری عملیات اجرایی شبکه توزیع آب با لوله پلی اتیلن (به اقطار 65 الی 75 میلیمتر) و یک باب مخزن 50... 1397/12/12 1397/12/18
عملیات جرایی لوله گذاری به طول 12600 متر با لوله پلی اتیلن ( به اقطار 50 الی 160 میلیمتر )، احداث م... 1397/12/12 1397/12/18
صفحه 1 از 72