مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع آبرسانی 1399/03/18 1399/03/26
لوازم برقی 1399/03/13 رجوع به آگهی
شناسایی بهره برداران جهت مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت از تصفیه خانه های فاضلاب 1399/03/08 1399/03/19
اتصالات پلی اتیلن و محفظه شیر کلاهکدار 1399/03/07 رجوع به آگهی
بهره برداری جهت مشارکت در مدیریت ، بهره برداری و نگهداری بلند مدت از تصفیه خانه های فاضلاب 1399/03/07 رجوع به آگهی
پیچ ومهره گالوانیزه و شیر خط کشوئی 100 و 150 1399/03/07 رجوع به آگهی
شناسایی بهره برداران جهت مشارکت در مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت از تصفیه خانه های فاضلاب 1399/03/06 1399/03/19
وصول بدهی های آب بها و حق انشعاب آب و فاضلاب به همراه انجام کلیه مراحل عملیات قطع و وصل انشعاب مشترک... 1399/02/31 رجوع به آگهی
خرید کیت مهار گاز کلر 1399/02/29 رجوع به آگهی
وصول بدهی های آب بها و حق انشعاب آب و فاضلاب به همراه انجام کلیه مراحل عملیات قطع و وصل انشعاب مشترک... 1399/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 118