مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بارگیری و انتقال پسماند شهری از ایستگاه انتقال 1400/10/25 1400/11/04
مناقصه اجرای تأسیسات برقی روشنایی بلوار 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات تاسیسات برقی بوستان 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای تاسیسات برقی روشنایی بلوار 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات تأسیسات برقی 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه اجرای تاسیسات برقی روشنایی بلوار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات تاسیسات برقی بوستان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرند کود کمپوست 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه تامین و مدیریت 120 نفر نیروی انسانی اداری و خدماتی 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه تامین و مدیریت 120 نفر نیروی انسانی اداری و خدماتی 1400/10/08 1400/10/18
مناقصه خرید سرند کود کمپوست ( طراحی - ساخت و نصب) 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه واگذاری بهسازی ادامه بلوار 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ادامه بلوار 1400/10/03 1400/10/11
مناقصه واگذاری بهسازی ادامه بلوار 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع معارض تأسیسات برقی خیابان 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اجناس پروژه عمرانی - اجناس مخابراتی برای پروژه میدان 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رفع معارض تأسیسات برقی خیابان 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اجناس پروژه عمرانی - اجناس مخابراتی برای پروژه میدان 1400/09/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 105