مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985577 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری آماده سازی اراضی 48 هکتاری 1401/09/06 1401/09/13
5985487 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی بوستان بنیادی جهت معلولین 1401/09/06 1401/09/13
5985393 مناقصه احداث سیستم روشنایی بوستان های منطقه 1401/09/06 1401/09/13
5985029 مناقصه جدولگذاری آماده سازی اراضی- احداث شبکه روشنایی- بهسازی بوستان 1401/09/06 1401/09/13
5976620 مناقصه تهیه حمل نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفر بر ده نفره 1401/09/02 رجوع به آگهی
5975401 مناقصه واگذاری پروژه احداث مخزن ذخیره آب 1401/09/02 رجوع به آگهی
5970884 مناقصه واگذاری پروژه احداث مخزن ذخیره آب 1401/09/01 رجوع به آگهی
5962314 مناقصه جدولگذاری آماده سازی اراضی 48 هکتاری -احداث شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح بلوار شهدای -احداث سیستم روشنایی بوستانهای منطقه -بهسازی بوستان بنیادی جهت معلولین 1401/08/29 1401/09/06
5960624 مناقصه جدولگذاری آماده سازی اراضی 48 هکتاری - بهسازی بوستان های بنیادی جهت معلولین 1401/08/28 1401/09/06
5939984 مناقصه احداث خیابان 30متری کارخانه آسفالت و تکمیل خیابان 1401/08/22 رجوع به آگهی
5932589 مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور نفر بر 1401/08/19 رجوع به آگهی
5932587 مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور 1401/08/19 رجوع به آگهی
5925061 مناقصه اجرای ایمن سازی روشنایی 1401/08/17 رجوع به آگهی
5922498 مناقصه اجرای ایمن سازی روشنایی بوستان 1401/08/16 رجوع به آگهی
5912217 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی EMC به همراه نصب ، راه اندازی ، آموزش 1401/08/14 1401/08/22
5906109 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی EMC به همراه نصب ، راه اندازی ، آموزش و تحویل مستندات لازم 1401/08/11 1401/08/22
5905496 مناقصه نوسازی ایستگاه آتش نشانی 1401/08/11 1401/08/28
5890402 مناقصه احداث خیابان 30متری کارخانه آسفالت و تکمیل خیابان - پروژه احداث مخزن ذخیره آب 1401/08/07 رجوع به آگهی
5867056 مناقصه خرید یک دستگاه خودروی امداد و نجات 1401/08/05 رجوع به آگهی
5866295 مناقصه واگذاری احداث خیابان 30متری کارخانه آسفالت و تکمیل خیابان - واگذاری احداث خیابان 30متری کارخانه آسفالت و تکمیل خیابان دام و طیور پروژه احداث مخزن ذخیره آب 1401/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 113