مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی 1398/02/21 1398/02/30
تامین و مدیریت نیروی انسانی اداری و خدماتی شهر 1398/02/21 1398/02/30
واگذاری اجرای شفته ریزی 3500 مترمکعب و موزاییک فرش به متراژ 9000 مترمربع در محوطه سازمان آرامستان ها... 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه مطالعاتی فاز اول و دوم سازه، سیویل، آب های سطحی و روشنایی ادامه تونل 1398/02/03 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی مشاوران برای مناقصه پروژه مطالعاتی خدمات مشاوره و بازنگری طرح جامع آوری آبهای سطحی 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه مطالعاتی فاز اول و دوم سازه، سیویل، آب های سطحی و روشنایی 1398/02/02 رجوع به آگهی
پروژه مطالعاتی فاز اول و دوم سازه، سیویل، آب های سطحی و روشنایی ادامه تونل 1398/02/02 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی مشاوران برای مناقصه پروژه مطالعاتی خدمات مشاوره و بازنگری طرح جامع آوری آبهای سطحی سطح... 1398/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه های انتخاب مشاوره فعال ـ ارزیابی کیفی مشاوران برای مناقصه طراحی فاز یک و دو پارکینگ طبقاتی و... 1398/01/27 رجوع به آگهی
نگهداری - پشتیبانی - تامین امنیت سرویس ها و رسانه های نرم افزاری زیر ساخت و شبکه و UPS شهرداری 1398/01/27 1398/02/25
صفحه 4 از 153